Edukacja żywieniowa

Wyselekcjonowana wiedza, poparta badaniami naukowymi i doświadczaniem.

  • wykłady
  • kursy
  • warsztaty (dietetyczne, psychodietetyczne, zdrowego gotowania)
  • szkolenia (żywienie człowieka zdrowego i chorego, dietetyka, HACCP)