Kalkulator BMI / BMR

{

BMR (Basal Metabolic Rate) to minimalna ilość energii potrzebna do podtrzymania istotnych czynności życiowych organizmu (oddychanie, krążenie, praca mózgu, wydzielanie hormonów) w spoczynku.  Niezależnie od celu diety, całodzienna podaż kalorii nie może być niższa niż BMR. W przeciwnym razie grozi to efektem jojo i wpadnięciem w błędne koło odchudzania.

Aby poznać całkowite zapotrzebowanie na kalorie (CPM- całkowita przemiana energii), do BMR należy dodać sumę wydatków energetycznych Twojego organizmu (aktywność ruchowa). W tym celu możemy skorzystać ze wzoru: 

CPM = PAL* BMR

gdzie  PAL, to współczynnik aktywności, przyjmuje się, że wynosi on:

– 1,2 przy braku aktywności fizycznej

– 1,4 przy niskiej aktywności fizycznej- aktywność fizyczna do 20 minut na dobę

– 1,6  przy umiarkowanej aktywności fizycznej (aktywność fizyczna 20-40 minut na dobę)

– 1,75 przy aktywnym trybie życia (aktywność fizyczna 40-60 minut na dobę) 

– 2 przy bardzo aktywnym trybie życia (powyżej 60 minut na dobę)

– 2,2-2,4 dla osób wyczynowo uprawiających sport. 

W zależności od celu diety (redukcja, wzrost, stabilizacja czy utrzymanie masy ciała) podaż kaloryczną wyliczoną z CPM odpowiednio będziemy modyfikować.

BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała różnicujący masę ciała na niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę oraz otyłość. Stanowi on jedynie wstępny etap diagnozy, ponieważ nie uwzględnia składu ciała. Osoby o tej same masie ciała mogą mieć zupełnie inną zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Diagnoza otyłości tylko na podstawie BMI może być mylna, gdyż nie zakłada, że ciężar ciała może być spowodowany masą mięśniową (np. kulturyści) a nie otłuszczeniem ciała.